โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

1. ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2559

2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2559

3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559

 

Visitors: 28,652