โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

พิธีรับมอบอาคารโครงหลังคาอเนกประสงค์ ซี่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวรรณา   กิจบำรุง บริจาคงบประมาณก่อสร้างจำนวน 2,326,900 บาท และได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มาเป็นประธานในพิธี 
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
Visitors: 39,848