โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

**ประกาศ**
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ขอแจ้งหยุดเรียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ - อนุบาล 2
ตั้งแต่วันที่ 12-15 กรกฏาคม 2559 เป็นเวลา 4 วัน
และเปิดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2559
Visitors: 33,062