โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บนที่ดินของกรมชลประทาน มีเนื้อที่ 37 ไร่    งาน  10  ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  2  เป็นโรงเรียนนำร่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาของจังหวัดนนทบุรี

Visitors: 31,706