โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

สาขาวิชาด้านบรรณรักษ์ ,คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์     จำนวน 1 อัตรา
**ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครที่ปุ่มเมนู** 

Visitors: 30,356