โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่  24  ธันวาคม  2559  เวลา 09.00 น.
วัตุประสงค์  เพื่อ  1. ทำถนนบริเวณทางเข้า - ออก โรงเรียนที่ชำรุด
                         2. ทำรั้วโรงเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
Visitors: 41,451