ข่าวประชาสัมพันธ์

    

 

   

 

 

 

 

   

 

วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๖  คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  ร่วมต้อนรับ ผอ. ประสิทธิ์  เด่นพัฒนพิทักษ์  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ณ หอประชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

 

 

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี ผอ.ชัยยศ ประไพพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงของขบวนแห่กลองยาวและการแสดงชุด คิดถึงทุ่งลุยลาย ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกและนำพวงมาลัยกราบคุณครูผู้เกษียณ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและอบอุ่น

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

นางจิราภรณ์ บุญไกรสร ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริต และประกาศปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต เพื่อประกาศว่าโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์พร้อมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ”ป้องกันการทุจริต” เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียน เป็นคนดี มีความสุจริตต่อชุมชน และประเทศชาติ

ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ

ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ

“ไทยมีงานทำ” เว็บหางานและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจและสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของตนเอง และการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ โดยเป็นช่องทางรองรับมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ฝึกอบรมและมาตรการอื่นๆ รวมถึงตำแหน่งจากการจ้างงานของภาคเอกชน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่คิวอาร์โค๊ด หรือลิงก์ด้านล่าง

เว็บไซต์ไทยมีงานทำ
https://smartjob.doe.go.th

คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าใช้งาน 

https://drive.google.com/file/d/1tHXDImhPUN8iw6ehjpHhTAbK3l9gQHhy/view?usp=sharing

คู่มือลงทะเบียน Digital ID
https://drive.google.com/file/d/18GBAA8RCTc2zPLVUaX1S3l1eRvqVLdpN/view?usp=sharing

 

 

  

 

  • 1012230139.gif

  • พื้นหลัง copy.jpg
   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันวิทยาการ ทำงานอย่างมีความสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ต้นแบบการเรียนรวม
  • ตั้งใจเรียน copy.jpg
   1. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทักษะในการคิดคำนวณ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา การสนทนาภาษาอังกฤษ และ ...
  • DSCN5420.jpg
   มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถมีสุขภาพอนามัยดีและเป็นคนดีของสังคม
  • IMG_34062.jpg
   นักเรียนมีคุณธรรม น้อมนำความดี สู่วิถีพุทธ
  • DSCF0074.jpg
   เด็กพิเศษมีการพัฒนา เชียวชาญงานอาชีพ…
  • resize-1391415011308.png
   ตราโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เป็นรูปพญานาค อยู่ในวงกลม ซึ่งมีชื่อโรงเรียนภายในวงกลมมีรูปหม้อน้ำลายวิจิตรอยู่เหนือตัวพญานาค เสมาประทับอยู่เหนือคนโทหม้อน้ำลายวิจิตรด้านข้างเป็นรูปกนก...
  • IMG_1281.JPG
   พระพุทธพรชัยอุดมมงคลประทานบพิตร
  • สีโรงเรียน.JPG
   สีเขียว – ขาว สีเขียว เป็นสีสดใสแสดงถึงความร่มรื่น สดชื่น สงบร่มเย็น สีขาว เป็นสีที่บ่งบอกถึงความสะอาด บริสุทธิ์ และปลอดอบายมุข
  • ดอกชมพู.jpg
   ดอกไม้ประจำโรงเรียน“ ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ” เป็นต้นไม้ที่ออกดอกสีชมพูงดงาม เมื่อใดที่ออกดอกแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการวัดผลและ ประเมินผลประจำปี
  • ช.ป..jpg
   อักษรย่อโรงเรียน ช.ป. , ม.ช.ป.
  • โครงการจิตอาสาหมอจิ๋ว_๒๐๐๙๐๓.jpg
   คำขวัญโรงเรียน " เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม "
  • Slide1.jpeg
 • ปฐมนิเทศ

 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 • วันวิสาขบูชา

Visitors: 138,606