สีประจำโรงเรียน

สีเขียว – ขาว   สีเขียว   เป็นสีสดใสแสดงถึงความร่มรื่น

              สดชื่น สงบร่มเย็น   สีขาว   เป็นสีที่บ่งบอกถึงความสะอาด บริสุทธิ์

             และปลอดอบายมุข


 • พื้นหลัง copy.jpg
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันวิทยาการ ทำงานอย่างมีความสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ต้นแบบการเรียนรวม

 • ตั้งใจเรียน copy.jpg
  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทักษะในการคิดคำนวณ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา การสนทนาภาษาอังกฤษ และ ...

 • DSCN5420.jpg
  มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถมีสุขภาพอนามัยดีและเป็นคนดีของสังคม

 • IMG_34062.jpg
  นักเรียนมีคุณธรรม น้อมนำความดี สู่วิถีพุทธ

 • DSCF0074.jpg
  เด็กพิเศษมีการพัฒนา เชียวชาญงานอาชีพ…

 • resize-1391415011308.png
  ตราโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เป็นรูปพญานาค อยู่ในวงกลม ซึ่งมีชื่อโรงเรียนภายในวงกลมมีรูปหม้อน้ำลายวิจิตรอยู่เหนือตัวพญานาค เสมาประทับอยู่เหนือคนโทหม้อน้ำลายวิจิตรด้านข้างเป็นรูปกนก...

 • IMG_1281.JPG
  พระพุทธพรชัยอุดมมงคลประทานบพิตร

 • ดอกชมพู.jpg
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน“ ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ” เป็นต้นไม้ที่ออกดอกสีชมพูงดงาม เมื่อใดที่ออกดอกแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการวัดผลและ ประเมินผลประจำปี

 • ช.ป..jpg
  อักษรย่อโรงเรียน ช.ป. , ม.ช.ป.

 • โครงการจิตอาสาหมอจิ๋ว_๒๐๐๙๐๓.jpg
  คำขวัญโรงเรียน " เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม "

 • Slide1.jpeg
Visitors: 129,599