ข่าวสาร

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เปิดรับสมัครนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561

1.ระดับชั้น อนุบาล (อ.2,อ.3)
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
รับมอบตัวนักเรียน วันที่ 17 มีนาคม 2561

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น
รับมอบตัวนักเรียน วันที่ 24 มีนาคม 2561

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น
รับมอบตัวนักเรียน วันที่ 7 เมษายน 2561

4. การศึกษาพิเศษ
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
รับมอบตัวนักเรียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2561


ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์ 02-5838339

พร้อมชำระเงิน จำนวน 900 บาทในวันสมัคร* ** 


*ค่าคอมพิวเตอร์ 700 บาท ต่อปีการศึกษา

**ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท ต่อปีการศึกษา

Visitors: 82,717