มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ได้แก่
เด็กชายภาณุวิชญ์ ชมพูชัย
ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ประเภทการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3

นางสาวกมลชนก วิจิตรสุวรรณ
ได้รับเหรียญทอง อันดับที่ 7
ประเภทการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ม.1-ม.3     

Visitors: 85,683