พิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวัน 1 ก.ค. วันสถาปนาลูกเสือไทย

พิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวันที่ 1 ก.ค.วันสถาปนาลูกเสือไทย
Visitors: 85,683