กิจกรรม เดือน ตุลาคม

- 7 ต.ค. 59     พิธีเปิดโครงหลังคาอาคารเอนกประสงค์

                      โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

- 10 ต.ค. 59    สอบภาคปฏิบัติสร้างเสริมคุณธรรม

                       จริยธรรม ทุกระดับชั้น

- 11 ต.ค. 59    ปิดภาคเรียนที่ 1/2559

- 1 พ.ย. 59     เปิดภาคเรียนที่ 2

Visitors: 84,575