ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 

 

Visitors: 85,683