เกียรติบัตรตามนโยบาย 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ได้รับเกียรติบัตรตามนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น จากท่าน ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในระดับดีมาก
Visitors: 113,397